Готові об'єкти
rs_1
rs_2
rs_3
rs_4

В рамках технагляду ми здійснюємо:  

•    Контроль над дотриманням проектних рішень.
 •    Участь в розробці графіків виробництва робіт.
•    Участь в розробці проектно-кошторисної документації.
 •    Контроль за дотриманням термінів будівництва і вимог нормативних документів.
 •    Вхідний контроль якості вживаних матеріалів.
•    Контроль за дотриманням якості будівельно-монтажних робіт.
 •    Перевірка наявності документів, що засвідчують якість використовуваних на будівництві конструкцій, виробів і матеріалів (технічних паспортів, сертифікатів, результатів лаб. випробувань і ін.).
 •    Контроль за усуненням виявлених дефектів, контроль за виконанням геодезичних робіт в процесі будівництва.
•    Здійснення у міру готовності проміжного приймання відповідальних конструкцій будівель. 
•    Контроль за відповідністю об’ємів і якості виконаних робіт проектно-кошторисної документації і нормативів.  •    Контроль наявності і правильності ведення первинної, технічної документації.
 •    Контроль за виконання будівельно-монтажними організаціями вказівок і розпоряджень авторського нагляду, вимог технічного нагляду.
•    Участь в оформленні документації на консервацію або тимчасове припинення будівництва.
 •    Контроль за дотриманням технологій і рекомендацій фірм, що виробляють будівельні матеріали і устаткування.
 •    Контроль за внесенням змін до технічної документації і збільшенням вартості будівництва.
 •    Участь в перевірках стану і відповідності проекту інженерного устаткування, що поступає на монтаж, як його монтаж і прийманню в експлуатацію.
•    Проміжне приймання етапів виконаних робіт.

ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА

 Це комплекс робіт, що включає вирішення наступних питань:
•    Пошук майданчика під будівництво  
•    Підготовка початково-дозвільної документації для здійснення проектування і будівництва 
•    Організація розробки проектної документації на всіх стадіях: від передпроектних пропозицій до  робочої документації
•    Узгодження проектної  документації в профільних інстанціях і  державних організаціях
•    Правове оформлення Об’єкту 
•    Підготовка проекту до здійснення будівництва із здобуттям необхідних дозволів  і узгоджень. 
•    Проведення тендерів на підрядні роботи
•    Контроль якості будівельно-монтажних робіт
•    Здійснення технічного і авторського нагляду за будівництвом і  фінансовий контроль
•    Організація взаємодії всіх учасників будівництва 
•    Підготовка і проведення на  об’єкті робочої і державної комісії 
•    Передача об’єкту в експлуатацію 
•    Здобуття й оформлення вихідних даних для проектування об’єктів будівництва (техніко-економічні обгрунтування, технічні умови на приєднання інженерних комунікацій, будівельний паспорт)
•     Подготовка задания на проектирование
•    Техническое сопровождение проекта (контроль над разработкой проектной  документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, и подрядной строительной организации)
•    Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль над сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций 
•    Забезпечення звільнення території будівництва (переселення громадян, виведення організацій з будов, що підлягають сносу або реконструкції, вирішення інших питань, пов’язаних з підготовкою майданчиків для виконання робіт)/
    Організація управління будівництвом

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ  ЗАМОВНИКА  

1.1. Основними завданнями  служби замовника є:

–     забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу введення об’єкту в експлуатацію в строк, передбачений проектною документацією і контрактом, відповідно затвердженому проекту і в межах засобів, призначених для будівництва. –    забезпечення високого технічного рівня і якості будівництва об’єктів.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ  ЗАМОВНИКА ПIД ЧАС ПІДГОТОВКИ І ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА

 2.1. Планерування будівництва: а) бере участь в підготовці планів будівництва;

2.2. Залучення підрядчиків і складання контракту на будівництво:  

а) готує пропозиції відносно залучення підрядних організацій і інших учасників будівництва об’єктів;

б) перевіряє документи, які представлено для оплати проектно-розвiдувальними, підрядними, постачальницькими і іншими організаціями за виконані роботи, поставлену продукцію і надані послуги;

в) забезпечує аналіз і контроль витрат на будівництво;

г) пред’являє з потреби претензії до підрядчика, постачальників і інших організацій відносно стягнення неустойок (штрафів, пені) за невиконані роботи і не дотримання умов, контрактів.

2.3. Нагляд за будівництвом:

а) забезпечує реєстрацію в органах Державної архитектурностроїтельной інспекції відповідальних фахівців організацій, які безпосередньо здійснюють будівництво об’єктів, авторський і технічний нагляд;  

б) здійснює технічний нагляд за будівництвом

в) здійснює контроль за відповідністю об’ємів і якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, забезпечує здійснення проектними організаціями авторського нагляду за будівництвом;

2.4. Прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

а) контролює виконання пуско-налагоджувальних робіт і підготовку обьектов до експлуатації;

б) бере участь в створенні і роботі робочої комісії попередньої перевірки будівельної готовності об’єктів для пред’явлення їх державній приймальній комісії;